Наши выставки

Главная » Статьи » Мои статьи

Виставка–хроніка “Оберіг нашої державності”

28 червня ми святкуємо День прийняття Конституції України. Важким і довгим був шлях нашої держави до справжньої незалежності. Скільки крові і сліз було пролито нашими земляками, щоб сьогодні око нам милував синьо-жовтий прапор і Володимирський тризуб, щоб могли ми вільно, на повен голос заспівати:

                               "Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. 
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду".

Україна має давню та цікаву історію конституційного процесу, що сягає своїм корінням ще часів Київської Русі. Виставка–хроніка "Оберіг нашої державності” відображає найважливіші історичні моменти становлення українського конституціоналізму, ілюструє етапи створення та прийняття Конституції України 28 червня 1996 р. 

Запропонована виставка дає можливість зрозуміти, яким важливим і важким був для України процес створення власної конституції.

В часи княжої Країни Руси найважливішою пам’яткою, що зберегла давні норми звичаєвого права, була «Руська правда».
Написавши в 1016 році «Правду і статут», Ярослав Мудрий визнав високе покликання Права і Суду в суспільстві. Вищою судовою інстанцією був сам Київський князь.в ті часи 

Люди України-Руси цінують людську честь, з гнівом ставляться до злодіїв та убійників, шанують старших, не запроваджують кари смерті. Найтяжчою карою для українців є вигнання з рідного краю. Поділено Україну на "уділи", і до кожного уділу призначено одного сина князя.
На жаль, сини Ярослава Мудрого не жили по батьківській смерті у згоді, почалась феодальна розробленість держави.
Занепад Київської Русі, пов’язаний передусім із наслідками нашестя татаро-монгольського іга, зупинив процес творення власної державної організації українського народу. 

Домінуючою державницькою ідеєю Гетьманської України було вирвати Україну з-під влади Москви, з якою 27 березня 1654 року гетьман Богдан Хмельницький в Переяславі  підписав договір про співдружність.
 

Показовим правовим документом стала «Конституція» гетьмана Пилипа Орлика, в якій задокументоване право України на самоврядування й незалежне існування.
Конституція складалась з преамбули і 16 параграфів, де сформульовано головні принципи розбудови держави. В цій «Конституції» розглядалося питання чіткого означення кордонів держави. Також закладено принципи управління та діяльності органів державної влади. «Конституція» Пилипа Орлика діяла на Правобережній Україні до 1714 року.Становлення II Української держави зумовлено попереднім етапами національного відродження та політичними процесами, що відбувалися в Російській імперії.
З часу створення Української Центральної Ради 17 березня 1917 року в Україні почався процес розбудови інститутів державності.
Після видання чотирьох Універсалів Центральною Радою Україна ставала незалежною. Державне існування України ставало історичним фактом у Конституції від 29 квітня 1918 р. Президентом України обрано Михайла Грушевського.
З огляду на складність ситуації в Україні, Конституція не мала шансів на успіх, та й з огляду права Основний Закон України доби Центральної Ради був недостатньо професійним.

За радянських часів Українська Радянська Соціалістична Республіка мала чотири Конституції: 1919 р., 1929 р., 1936 р., 1978 р.
В основу всіх Конституцій Української Радянської Соціалістичної Республіки були покладені Конституції Союзу Радянських Соціалістичних Республік, які приймались за кілька місяців до цього.
Усі чотири Конституції УРСР були документами політичними і розроблялися спочатку в ідеологічних відділах Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу.
Враховуючи це, а також статус - квазідержави, якою була Україна, ці Конституційні акти з великим застереженням можна віднести до групи основних законів держави.

Першим поштовхом, яким започатковувалися конституційні перетворення держави в 90-ті роки минулого століття, стало ухвалення 16 липня 1990 р. Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет. Поступ українського народу до утвердження суверенної і незалежної завершився днем прийняття нової Конституції України - 28 червня 1996 року.

Конституційне оформлення незалежності України перетворило український народ з носія суверенітету на його володаря. Українська держава посіла «серед держав світу осібне і рівне становище».
 
На виставці представлені історичні видання, довідкова та навчальна література, періодика, фотоілюстративний матеріал:

  1. Конституція України// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141.
  2. Конституція України (з офіційним тлумаченням Конституційного Суду України) / за ред. С.Б. Чехович. – К., 2006. – 96 с. 
  3. Закон України "Про Державний Гімн України" //Відомості Верховної Ради України. – 2003. - N 24. - Ст.163 
  4. Історія держави і права України : підручник : у 2-х т. / за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина,В.Д. Гончаренка. - К.: Ін Юре, 2003.- Том 1.— 656 с.
  5. Конституція незалежної України : в 3 кн. Кн. 2. Ч. 3. Документи / під заг. ред.- С. Головатого. – К.: Право, 1997. – 300 с. 
  6. Крупницький Б.Д. Гетьман Пилип Орлик (1672 - 1742): його життя і доля: историческая литература / Б.Д. Крупницький. - К. : Дніпро, 1991. - 78 с. - (Про часи козацькі на Україні).
  7. "Пакти і Конституції" Української козацької держави : до 300-річчя укладення) / відп. ред. В.А. Смолій ; упоряд. М.С. Трофимук, Т.В. Чухліб. – Львів : Світ, 2011. - 440 с.: факсиміле.
  8. Слюсаренко А. Історія української конституції / А. Слюсаренко, М.Томенко. – К. : Знання, 1993. – 192 с.
  9. Яневський Д.Б. Проект "Україна". Грушевський. Скоропадський. Петлюра / Данило Яневський. - Х. : Фоліо, 2012. - 918 с. : іл.

Категория: Мои статьи | Добавил: библиотека (25.06.2013)
Просмотров: 1417 | Теги: виставка-хроніка, День Конституції України, Грушевський, Пилип Орлик, Руська правда | Рейтинг: 0.0/0